DuraGuard
Hệ cứu sinh DuraGuard của Zingal giúp cho các hoạt động thi công, bảo trì trên mái công trình được an toàn hơn. Hệ cứu sinh DuraGuard được lắp đặt ngay giai đoạn thi công và hoạt động bền bỉ theo tuổi thọ của công trình.

Hệ cứu sinh DuraGuard ngày càng được Chủ đầu tư, đơn vị Thiết kế biết đến và thấy được sự hiệu quả lâu dài của sản phẩm.

Hệ cứu sinh DuraGuard có chi phí lắp đặt tiết kiệm hơn rất nhiều so với các sản phẩm ngoại nhập.

Thông tin chi tiết

Nội dung đang cập nhật ...
Tag: